Onderzoek naar prefabriceringsmogelijkheden van nieuwe bouwmethode

Zaanderwijk Heerenveen BV doet onderzoek naar de prefabriceringsmogelijkheden van een nieuwe bouwmethode. Deze bouwmethode zal er voor moeten zorgen dat er energiezuinige en circulaire woningen gebouwd kunnen tegen een redelijke prijs. Hierbij wordt zij gesteund vanuit het EFRO-programma van de Europese Unie. Zaanderwijk wordt hierin ondersteunt door het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland). Zij is het uitvoeringsinstituut,welke namens de 3 noordelijke provincies de subsidie behandelt.

Zonder deze steun is Zaanderwijk niet in staat om dit complexe onderzoek vanuit zichzelf te financieren. Het doel is om met deze prefabriceringsslag de werkgelegenheid in Fryslân te stimuleren.