Renovatie St. Anthony Gasthuis

Het uit 1878 stammende St. Anthony Gasthuis is al sinds lange tijd eigendom van Woningcorporatie Elkien.

In de jaren ’80 onderging de binnenzijde van het complex een flinke renovatie om er 49 appartementen in te realiseren. De oude voorgevel werd echter in originele staat behouden.

Nu, anno 2019, werd het noodzakelijk om voor de bewoners het geluids- en energievraagstuk op te lossen. Het behalen van bewonersdoelstellingen en de eisen rondom dit Rijksmonument vroegen veel innovatief vermogen van het projectteam.

Omdat in het verleden bij het onderhoud niet altijd rekening is gehouden met de regels voor een monument zagen Monumentenzorg en Elkien dit moment bij uitstek als een kans om het nu goed te doen. Zaanderwijk Bouw I Onderhoud I Innovatie, de ketenpartner van Elkien in dit rayon, werd gevraagd om met een oplossing te komen.

Daarbij was Monumentenzorg heel duidelijk: er mag wel isolerende beglazing geplaatst worden maar we willen dat het gevelbeeld intact blijft en er mag weinig bestaand materiaal verloren raken. Bijkomende uitdaging was ook nog dat er qua maatvoering enorm veel afwijkingen waren en kozijnen en ramen behoorlijk uit het lood stonden inmiddels. Terwijl Elkien aangaf dat de bewoners zo weinig mogelijke overlast mochten hebben en de bouwtijd zo kort mogelijk moest zijn.

Uiteindelijk kwam de oplossing met de nieuwe digitale techniek van pointcloud metingen waardoor Zaanderwijk met haar ketenpartners in staat was om aan de binnenzijde toch prefab nieuwe raamframes te bouwen in de profielstijl van vroeger.

Daarmee werd maar een heel klein stukje van het bestaande raam opgeofferd en kwam de weg vrij voor toepassing van HR++ glas, geplaatst in stopverf. Er werd een speciale tent in de woning geplaatst waarin de vaklieden hun werk doen en de overlast beperkt blijft.

Het geheel wordt aan binnen- en buitenzijde afgeschilderd en ziet er weer uit als 1878, met de gemakken van nu. Weer een project om trots op te zijn!