Zaanderwijk

"Een disruptieve bouw- en onderhoudsinnovator."

Innovatie

De bouw- en onderhoudsbranche is niet echt innovatief. Onder druk van de vraag naar energiebesparende maatregelen, zijn er wel wat concepten ontwikkeld, maar echt innovatief zijn die niet. De meeste bouw-en aannemersbedrijven hebben geen R&D afdeling of innovatielab. In de ruim 35 jaar dat Zaanderwijk bestaat, is innovatie ook niet altijd een onderdeel van de bedrijfsvoering geweest.

Lees meer...

Maar sinds 2010 is dat veranderd. Er is structureel aandacht voor research en development. Dat heeft geresulteerd in verbeterde onderhoudsmethoden en de ontwikkeling van een aantal gepatenteerde producten. Zaanderwijk patenteerde onder andere een systeem om plafonds in bestaande woningen brandwerend te maken en ontwikkelde in 2016 een NOM-woning die volledig gebouwd is van steenwol. Daarnaast zijn we in een aantal gevallen nauw betrokken als partner in ontwikkelingstrajecten van leveranciers (Solidlux) en partners. In ons eigen ontwikkelingslab in Noord Holland testen we nieuwe combinaties van materialen in een aantal  proefopstellingen.

Dat heeft geresulteerd in verbeterde onderhoudsmethoden en de ontwikkeling van een aantal gepatenteerde producten. Zaanderwijk patenteerde onder andere een systeem om plafonds in bestaande woningen brandwerend te maken en ontwikkelde in 2016 een NOM-woning die volledig gebouwd is van steenwol. Daarnaast zijn we in een aantal gevallen nauw betrokken als partner in ontwikkelingstrajecten van leveranciers (Solidlux) en partners. In ons eigen ontwikkelingslab in Noord Holland testen we nieuwe combinaties van materialen in een aantal  proefopstellingen.

In zowel het segment woning- als industriële bouw hebben wij in onze bouw branche keuzes gemaakt die veelal genomen zijn op basis van financiële en visuele gronden. Nu onze sporen zichtbaar worden op de wereld o.a. in het klimaat en economie is een gezamenlijke keuze voor een circulaire bouwtak  geen keuze meer maar een must. Zaanderwijk heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met het onderzoeken en uitwerken van oplossingen voor de verduurzaaming van de bouwtak. Met een aantal pioneers vanuit de corporatie wereld en jong en oud gediende vanuit de aannemerij is een kennisdepot gevormd. Kijkend door de lens van onze organisatie met ruim 40 jaar ervaring in het onderhoud, een persoonlijke klant/bewoners benadering vanuit de corporaties en als een innovatieve bouwer  kunnen wij gezamenlijk met onze klant ons richten op een gezonde toekomstige leefsituaties voor nu maar voor de te komen generaties. Wij kunnen ons als organisatie aanpassen aan zowel de markt als aan uw situatie.

Op dit moment hebben wij een aantal ontwikkelingen in uitvoering:

  1. De bouw van circulaire geschakelde NOM-eengezinswoningen met zeer lage onderhoudskosten;
  2. Woning verbeteringstrajecten in Friesland d.m.v. schil verbeteringen >Rc 8;
  3. Leef verbeterende renovatie trajecten in zowel de KDT’s, gevelonderhoud en schilderwerken;