Zaanderwijk

"Een disruptieve bouw- en onderhoudsinnovator."

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking is een vorm van samenwerking waarbij transparantie, slimme procesbeheersing en resultaatgerichtheid de kernbegrippen zijn. De ketenpartners formeren een team, waarin alle bij de partners aanwezige kennis en know how wordt gecombineerd.

Lees meer...

Ketenpartners hebben een duidelijk zakelijke doelstelling: (her)ontwerpen van onderhoudsprocessen en komen tot een efficiëntere en effectievere aanpak. Daarbij is het noodzakelijk om in elkaars processen, kosten en cijfers te kunnen kijken. In de praktijk levert de openheid, de uitwisseling van kennis en de wil om resultaten te boeken een enorm voordeel voor opdrachtgever en betrokken partijen op. Zaanderwijk is overtuigd van de voordelen van Ketensamenwerking. De praktijk heeft bewezen dat ketenintegratie leidt het tot minder faalkosten, betere procesbesturing en lagere projectkosten. Door de transparantie en het gezamenlijke streven naar het optimale resultaat in minder tijd tegen minder kosten wordt de basis gelegd voor een langdurige samenwerking, die ook op de lange termijn continuïteit van werk garandeert.

Zaanderwijk is sinds 2008 als ketenpartner van meerdere woningcorporaties en was één van de eerste ketenpartners van Woonwaard Noord Kennemerland. Deze Alkmaarse corporatie is in Nederland een van de eerste woningcorporaties die structureel heeft gekozen voor ketensamenwerking bij planmatig onderhoud en woningverbetering. Het leverde de corporatie niet alleen tijd- en kostenreductie op, maar ook minder projectbegeleiding.

Wilt u graag weten welke voordelen ketensamenwerking voor u kan hebben? Klik dan hier om het contactformulier in te vullen en wij nemen z.s.m. contact met u op. Wij presenteren u geheel vrijblijvend onze ervaringen, de do’s en dont’s en de voordelen die deze andere manier van samenwerken voor u kan hebben.